Ogólna definicja rynku: Wielkoś rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, wydarzenia dotyczące produktu, czynniki pozarynkowe.
Przeznaczenie, funkcje, warunki cenowe, czas trwania
Aktualne informacje o rynku, dynamika kategorii, wyniki ostatnich badań rynkowych, ogólne nastawienia konsumentów. Otoczenie konsumenckie: świadomość marki, dodatkowe informacje o konsumencie.
Historia reklamowa produktu, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń.
Działania konkurencji, stopień zagrożenia, ocena skuteczności, wydatki, kanały komunikacji, strategia komunikacji.
Jakie wymierne cele sprzedażowe, wizerunkowe, chcemy osiągnąć.
Dostępne zmienne socjodemograficzne i psychograficzne, sposoby używania, nabywania produktu. Jeżeli dysponujemy własną segmentacją konsumentów, to wskazujemy określony segment. Jakie są postawy, zachowania grupy docelowej wobec marki, produktu.
Na jaki odzew wśród konsumentów liczymy, jaką reakcję w zachowaniach lub postawach chcemy wywołać, Dlaczego właśnie teraz chcemy się reklamować, jaka jest najpilniejsza potrzeba lub najlepsza sposobność do reklamy.
Niezbędne elementy merytoryczne lub egzekucyjne, jakie muszą się znaleźć w reklamie.
budżet kampanii, terminy kampanii, zasięg, kanały komunikacyjne, media, formaty